Načini dostave

Dostava se vrši na naslov, ki ga je naročnik navedel ob naročilu. V primeru, da ob času dostave nikogar ni na naslovu, dostavljavec pusti obvestilo o prispeli pošiljki oz. o poskusu predaje pošiljke.

 Pošiljka vsebuje:

- naročeno knjigo

- davčno potrjen račun

Naročene knjige oz. blago ostane v lasti prodajalca vse do poravnave celotne kupnine s strani kupca. Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je poštno podjetje Pošta Slovenije, vendar si ponudnik pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito.

Naročeno blago bomo pogodbenemu partnerju za dostavo pošiljk oddali v roku sedmih delovnih dni. Če zaradi posebnih okoliščin (višja sila) to ne bo mogoče, bomo o tem kupca obvestili in se s kupcem dogovorili drugače.

Blago bomo dostavili na sporočeni naslov. V primeru osebnega prevzema se o natančnem času in kraju prevzema dogovorimo vnaprej.

 

Čas dostave

Dostava pošiljke blaga kupljenega preko spletne trgovine www.a-petit.si bo dobavljena najkasneje v roku 7 delovnih dni od predaje pošiljke pogodbenega partnerja. Razen, če ni drugače dogovorjeno ali je v obvestilih navedeno drugače (višja sila).

© A-petit. Vse pravice pridržane.
Produkcija: bplanet